life

February 01, 2012

oh no no no

finally i found what i want.

look at the price first.
problem is,i am  JOBLESS.so,no money,
mahal gila haram nya baju nie.
geram nya akuu.
   
bang,simpankan satu.lagi 6 bulan saya komfem kan balik ok.

No comments:

Post a Comment